In sectoren waar gewerkt wordt met formulieren, is een snelle overdracht van informatie tussen buiten- en binnendienst erg belangrijk. Vervolgacties kunnen direct worden uitgezet zodra de werkbon en/of checklijst binnen is.

In de technische ‘wereld’ is de behoefte aan bovenstaande het grootst, vandaar dat er bewust een aantal sectoren zijn uitgelicht. Onze affiniteit en achtergrond sluit ook aan bij deze markten, wij weten waar we over praten. Uiteraard is elke sector waar met formulieren wordt gewerkt voor ons een potentiële doelgroep.