Digitale werkbon


Digitale werkbon TOPforms | De basis van onze digitale werkbon oplossing is altijd uw eigen bestaande formulier.
Het formulier wordt op werkelijk formaat getoond, zowel de gebruiker in het veld als de klant heeft altijd direct volledig overzicht. Weten waar je voor ondertekent!
Na een nauwkeurige intake maken onze specialisten de formulieren geschikt voor invoer via de werkbon app.
Wij streven er naar de verandering voor uw medewerkers te beperken, want dit geeft de grootste kans op een succesvolle introductie van de oplossing.

Wilt u uw werkbonnen digitaliseren?

Belangrijke functionaliteiten van de digitale werkbon App (TOPforms)


Digitale Handtekening

Het handtekening veld verplicht stellen is mogelijk, dit betekent dat zonder een handtekening het formulier niet verzonden kan worden. Een waardevolle optie is om het formulier op slot te zetten na het zetten van de handtekening. Hierdoor is het onmogelijk om het formulier nog aan te passen zonder eerst de handtekening te verwijderen.

Bijlage toevoegen (foto)

Een foto, bestand of barcode kan heel eenvoudig worden gekoppeld worden aan het formulier. U kunt de camera openen vanuit de App of u kunt een reeds genomen foto selecteren als bestand. De bijlage wordt als afzonderlijk bestand toegevoegd aan de formulier export, bijvoorbeeld als een .jpg bij een foto.

Invoermethode

Het formulier wordt ingevuld met behulp van het geïntegreerde toetsenbord van de tablet. U kunt de stylus gebruiken bij het zetten van de handtekening of het maken van een schets. Het is tevens mogelijk om een extern bluetooth toetsenbord te koppelen.

Artikelen toevoegen via barcode scan

Het is mogelijk om in het formulier op regelniveau een barcode te scannen en toe te voegen als tekst. Denk hierbij aan het registeren van gebruikte materialen. Voor het scannen wordt gebruik gemaakt van de interne camera van de tablet.

Verplichte velden

Het is mogelijk om veldvalidatie toe te passen in het formulier. De App meldt u direct indien er verplichte velden niet zijn ingevuld, hierdoor wordt uw formulier altijd compleet afgeleverd.

Calculaties in digitale formulier

Het is mogelijk om calculaties toe te voegen aan het formulier, denk hierbij aan het opstellen van een factuur waarbij automatisch de BTW wordt berekend en toegevoegd.
In onze brochure vind u alle informatie over de digitale werkbon.

Mobiele werkbon App (TOPforms)

De gebruikers openen de App en loggen in met een persoonlijke unieke PIN code. Hiervoor is geen internetverbinding vereist. Binnen de App wordt het speciaal voor hen ontwikkelde bedrijfseigen formulier(en) overzichtelijk getoond. Enkel voor het verzenden is een actieve verbinding met het internet vereist. De formulier data (PDF/XML/CSV) wordt in de meeste situaties bij de backoffice afgeleverd op een vast e-mailadres of FTP server.

Formulier pushen naar de TOPforms App

TOPforms biedt de mogelijkheid om uw formulier 'voorbereid' te pushen naar de App. Wij onderscheiden hierbij 2 methoden, enerzijds via een geautomatiseerde koppeling met uw database applicatie, anderzijds via het online TOPForms Portaal.

Wat biedt het TOPforms Portaal nog meer?

Door de medewerker in de App afgehandelde formulieren worden automatisch opgeslagen in het Portaal. Via het tabblad ‘Documenten’ zijn deze eenvoudig terug te vinden vanwege de logische rangschikking en filter mogelijkheden. Van elk formulier is een PDF-, CSV- en XML bestand beschikbaar om te downloaden. Het Portaal biedt teveel de mogelijkheid om het formulier na te bewerken/te valideren. Van deze ‘nieuwe’ versie worden na akkoord nieuwe PDF-, CSV- en XML bestanden gemaakt.

Via database koppeling

Het is mogelijk om informatie uit uw eigen database applicatie te koppelen aan een formulier in de App. Via xml berichten verkeer is elk formulierveld benaderbaar en er bestaat tevens de optie om pdf bestanden (situatieschets) als bijlage op te slaan bij bijvoorbeeld een werkbon. Of een begeleidende tekst welke niet op de werkbon zichtbaar mag zijn.